Susan Brownmiller Tecavüz Hakkında Konuşma Şeklimizi Nasıl Değiştirdi?

Susan Brownmiller Tecavüz Hakkında Konuşma Şeklimizi Nasıl Değiştirdi?


Cinsel tacizin henüz isimlendirilmediği, kürtajın arka sokak prosedürü olduğu günlerde Susan Brownmiller bir kitap yazdı; “İrademize Karşı: Erkekler, Kadınlar ve Tecavüz” 1975 yılında kitabını kaleme aldığı sıralarda tecavüz toplumun henüz görmezden geldiği bir konuydu. Brownmiller’ın süregelen birikimi ve çalışmaları, tecavüze yeni bir bakış getirmesine zemin hazırladı. Tarihsel olarak evliliğin temellerinden başlayarak kavramsal arka planın oluşturulmasında ve nihayet yasalarda tecavüz olgusunun tanımlanmasında bu kitabın payı büyüktür.

 

Brooklyn’de doğan ve Cornwell Üniversitesi’nde eğitim alan Brownmiller’ın hayatında aktivizm hep ön plandaydı. 1960 yılında Core (Irksal Eşitlik Kongresi) adlı aktivist gruba dahil olarak milliyetçilikle mücadele etti. Aynı grubun çıkardığı dergide editörlük yaptığı zamanlar, feminist hareketin alevlendiği, düşünsel temellerin artık aktivizme dönüşmeye başladığı zamanlara tekabül ediyordu. “İrademize Karşı” kitabına onu götüren süreç bu dergideki kürtaj hakları hakkındaki yazılar yazmasıyla başladı. Kendisine toplumu bu konuda bilinçlendirme misyonu çizerek hem sahada hem yazılarında bu konuyu merkeze almaya başladı ve nihayet Brownmiller, feminizmin önde gelen isimlerinden biri haline geldi. En çok da tecavüz konusunda toplumun algılarını değiştiren bakış açısı dikkat çekti, mühim tartışmaların görünür olmasını ve temellendirilmesini sağladı.

 

Brownmiller günümüzde hala tartışmalı olan evlilik içi tecavüzden bahseden ilk isimdir, feminizm tarihi açısından önemi de burada başlar. Çünkü, neredeyse zamanın başlangıcından beri evlilik bir nevi dışarıdaki tecavüzden korunma aracı olarak görülse de evlilik içi cinsel şiddetin üzeri hep örtülüyor. “İrademize Karşı: Erkekler, Kadınlar ve Tecavüz” de tam olarak bu noktaya odaklanıyor; evliliğin, kadınların kaçırılıp sonra tecavüz edilebilmesinin kurumsallaşmış hali olduğunu ve bu yolla kadının, erkeklerin ilk özel mülkiyet nesnesi haline geldiğini dile getiriyor.

 

Brownmiller bununla sınırlı kalmayarak tecavüzün bir mülkiyet meselesi olduğunu ve erkeklerin kadınlara sahip oldukları bir nesne gibi yaklaştığının altını çiziyor.  “İrademize Karşı”, tecavüzün ardındaki sebepleri temellendirirken kadınlar üzerindeki mülkiyet algısının nasıl ortaya çıktığını ve kadın haklarının neden tehdit olarak görüldüğünü de derinlemesine irdeliyor.

 

Brownmiller yaptığı bu çalışmalarla 1975 yılında Time Magazine tarafından on iki yılın kadınlarından biri olarak seçildi. 86 yaşında olan Brownmiller, bu yaşına kadar kadın meselelerine dair ilgisini hiçbir zaman kaybetmedi. O, günümüzü de etkileyen ve toplumsal değişime katkı sağlayan az tanınan ama ezber bozan kadınlardan biri.

 

Bu yazıya ilk yorumu siz yazın.